fr lt en

Viešosios erdvės tvarkymas pietinėje tikslinėje teritorijoje prie Vingrių gatvės

Naikinamas šalia „MO muziejaus“ esantis skersgatvis ir pradedamas įrengti naujas skveras su visuomeninėmis erdvėmis. Objekto plotas siekia 1,5 ha. Bendra projekto vertė 1 490 688,06 eur.

Baigtas Vingriai; conresta
Generalinis rangovas

UAB „Conresta"

Klientas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Šalis

Lietuva

Architektas / Projektuotojas

SĮ „Vilniaus planas“

01

Statybų periodas:

2020 11 - 2022 07

02

Investicija:

1,4 mln. Eur

03

Teritorijos plotas:

1,5 ha

vingriu gatves rekonstrukcija

Teritorijoje tarp Mindaugo, Vingrių ir Pylimo gatvių Vilniaus miesto savivaldybė kartu su UAB „ Conresta” pradeda įgyvendinti ptojektą-skverą, rodo SĮ „Vilniaus planas“ parengti projektiniai pasiūlymai.

Šioje vietoje buvo senoji miesto vandenvietė, todėl pagrindinė projekto idėja – išsiaiškinti šaltinių ištakų vietas, juos eksponuoti ir integruoti į miesto gyvenimą, paverčiant kultūros, informacijos pažinimo objektu, teigiama pasiūlymuose.

„Šaltiniai leidžiasi čiurlendami per nedideles kaskadas žemyn į baseiną. Baseino gale įrengiama vandens lygį palaikanti kaskada, kuria vanduo krenta žemyn į paslėptą šulinį. Iš jo šaltinio vanduo pralaida nuteka iki kitos kaskadų zonos prie „Mo muziejaus“, – rašoma projekte, kurio vadovė – Lolita Vileikienė.

Istoriniai šaltiniai

Projekto rengėjai pasakoja, kad šioje vietoje gamtos suformuoto amfiteatro šlaituose ir papėdėje atsiveriantys šaltiniai kelis amžius buvo naudojami aprūpinti Vilniaus miestą vandeniu. O po Antrojo pasaulinio karo šlaito papėdėje buvo įrengtas vandens surinkimo rezervuaras.

„Ši vieta Vilniui yra labai reikšminga, nes joje nuo XIV a. pab. iki XX a. pr. buvo žinomiausi ir vieni iš pirmųjų Vilniaus miestą aprūpinančių vandeniu šaltinių. Šioje vietoje prasidedančio Vingrių upelio, kuris tekėjo per miestą, švarus vanduo nuo neatmenamų laikų buvo naudojamas gerti. Anuomet sukurtas vandentiekis buvo savotiškai modernus, nes vanduo vartotojus pasiekdavo savitaka požeminiais mediniais vamzdžiais. Vandens buvo gana sraunaus, nes yra duomenų, kad Vingrių šaltiniai per parą duodavę 70.000 kibirų vandens“, – rašoma projektiniuose pasiūlymuose.

Šiuo metu, pasak „Vilniaus plano“, vandenvietės teritorija yra labai apleista, rezervuaro konstrukcija yra avarinės būklės, viduje gausu šiukšlių, o aplink esanti teritorija paversta „chaotiška automobilių stovėjimo aikštele“.

Projekto tikslas – prisidėti prie gyventojų užimtumo didinimo, sudarant sąlygas gyvenamosios ir investicinės aplinkos gerinimui Pietinėje tikslinėje Vilniaus miesto teritorijos dalyje. Tikimasi, kad projektas prisidės prie gyventojų koncentracijos teritorijoje didėjimo, skatinančio verslo kūrimąsi ir plėtrą, bei tikslinių grupių poreikių tenkinimo: pagerės sąlygos verslo kūrimuisi ir plėtrai, nekilnojamo turto vystymui bei jo kainų augimui, padidės gyvenamosios aplinkos kokybė, padidės gyventojų užimtumas. Įgyvendinant projektą „Viešosios erdvės tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie Vingrių gatvės“ bus atliekami šie pagrindiniai darbai:

 • sutvarkyti šaligatviai, pėsčiųjų takai bei šlaite esami laiptai;
 • įrengtos apžvalgos aikštelės ir terasos, želdynai;
 • įrengti spiraliniai vandens baseinai ir vandens kaskados;
 • įrengti lietaus nuotekų ir vandentiekio tinklai, apšvietimas, mažosios architektūros elementai.

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ Bendra projekto vertė – 1 490 688,06 Eur.

 

Projekto

Rizikos

 • Archeologija
 • Šaltinio slėginio tinklo įrengimo suvaldymas
 • Trumpas darbų terminas
 • Šildymo sezono laikotarpis ir technologinė pauzė

Medžiagiškumas

 • Gręžtiniai poliai, monolitinės konstrukcijos
 • Terasos iš surenkamos gelžbetonio plokštės
 • Apžvalgos aikštelė iš metalinio karkaso
 • Vandens kaskadų įrengimas su šaltinio vandens nuvedimu

Ekologija

 • Naudojami daugkartiniai konteineriai
 • Mažinamos statybinių medžiagų ir gaminių pakuočių atliekos (visos pakuotės grąžinamos tiekėjui, pakartotinai naudojamos ar perdirbamos)
 • Pakartotinai naudojamos griovimo ir statybos procesuose susidariusios atliekos